Projekty UE

Zdrowe i świeże
warzywa

 

 

 

PROW 4.2.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Avit Adam Rytel realizuje operację mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych technologii mycia, krojenia, pakowania i konfekcjonowania płodów rolnych oraz zastosowanie rozwiązań proekologicznych mające na celu wzrost konkurencyjności, obniżenie kosztów działalności oraz wzrost wartości dodanej firmy AVIT Adam Rytel.”

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania w ilości powyżej 50%.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Avit Adam Rytel realizuje projekt pod nazwą: „Rozszerzenie oferty firmy AVIT Adam Rytel poprzez wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii obróbki warzyw liściastych” współfinansowany przez Unię Europejską z    działania 3.3 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R umożliwiających wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych produktów oraz nowego procesu produkcyjnego.

Planowane efekty projektu:

Okres realizacji projektu od 01-07-2017 do 31-03-2018

Wartość projektu ogółem: 10 925 475,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 882 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 3 503 258,00 zł

LP. Nazwa zapytania Data publikacji zapytania
1 Dostawa linii do mycia i suszenia sałat z zestawem dwóch wirówek 05.01.2017 r.
2 Dostawa elektronicznej poziomej maszyny pakującej typu flowpack 16.01.2017 r.
3 Dostawa sortownika optycznego 30.01.2017 r.
4 Dostawa koła tnącego 30.01.2017 r.
5 Dostawa wymiennika rurowego 01.02.2017 r.
6 Dostawa stołu przygotowawczego z dwoma taśmociągami oraz modułem odbioru odpadów 17.07.2017 r.
7 Dostawa drukarki termotransferowej 06.11.2017 r.

 

LP. Nazwa informacji o wyniku postępowania Data publikacji informacji o wyniku postępowania
1 Informacja o wynikach postępowania - Dostawa elektronicznej poziomej maszyny pakującej typu flowpack 01.02.2017 r.
2 Informacja o wynikach postępowania - Dostawa sortownika optycznego 08.02.2017 r.
3 Informacja o wynikach postępowania - Dostawa linii do mycia i suszenia sałat z zestawem dwóch wirówek 13.02.2017 r.
4 Informacja o wynikach postępowania - Dostawa stołu przygotowawczego 26.07.2017 r.

 

 

 

Pracuj z Nami

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Mamy świadomość, że na sukces firmy mają wpływ przede wszystkim pracownicy. Staramy się zapewnić stabilne warunki zatrudnienia oraz rozwój kompetencji zawodowych. Obecnie zatrudniamy ponad 120 osób i nasz zespół stale się powiększa. Dołącz do Nas!

Czytaj więcej
Najnowsze aktualności
Data 2018-11-01
FRUIT ATTRACTION 2018Zobacz więcej
Data 2018-10-23
MIĘDZYNARODOWE TARGI BRNO 2018

W dniach 15-16 października 2018 roku odbyły się targi branżowe, w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Zobacz więcej
Data 2017-08-04
Piknik charytatywny dla Kamila Jakubiaka

23 lipca br. na terenie gminy Załuski odbył się charytatywny koncert dla Kamila Jakubiaka, który choruje na białaczkę limfoblastyczną.

Zobacz więcej
konkursy video