Projekty UE

Zdrowe i świeże
warzywa

Firma realizuje projekt pt. „Wzrost innowacyjności AVIT Adam Rytel poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii pakowania produktu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Beneficjent: AVIT Adam Rytel Umowa o dofinansowanie nr: RPMA.01.05.00-14-237/14-00 z dnia 2015.06.26r. Okres realizacji projektu: od 2014.09.01r. do 2015.09.30 r. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 478 460,00 PLN Wysokość przyznanego dofinansowania: 576 960,00 PLN (w tym 85% ze środków europejskich oraz 15% z budżetu państwa).

Celem realizowanego projektu pn: „Wzrost innowacyjności AVIT Adam Rytel poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii pakowania produktu”” jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności AVIT Adam Rytel poprzez wykorzystanie innowacyjnej na skalę kraju technologii pakowania w atmosferze modyfikowanej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup:

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie (we współpracy z jednostką naukową) innowacyjnej na skalę kraju technologii pakowania MAP, która umożliwi wprowadzenie nowej usługi w postaci usługowego pakowania produktów, w tym w technologii MAP. Ponadto efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnej na skalę przedsiębiorstwa technologii mycia sałaty, która umożliwi wprowadzenie nowej usługi w postaci usługowego mycia produktu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Pracuj z Nami

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Mamy świadomość, że na sukces firmy mają wpływ przede wszystkim pracownicy. Staramy się zapewnić stabilne warunki zatrudnienia oraz rozwój kompetencji zawodowych. Obecnie zatrudniamy ponad 120 osób i nasz zespół stale się powiększa. Dołącz do Nas!

Czytaj więcej
Najnowsze aktualności
Data 2017-08-04
Piknik charytatywny dla Kamila Jakubiaka

23 lipca br. na terenie gminy Załuski odbył się charytatywny koncert dla Kamila Jakubiaka, który choruje na białaczkę limfoblastyczną. Jedyna szansa dla Kamila

Zobacz więcej
Data 2016-11-22
Rynek gotowych sałat i sosów dynamicznie rośnie

Firma Kotaniec i Avit połączyły siły i wypuściły na rynek pakowane sałaty z dodatkiem sosu. - Pomysł gotowych sałat i sosów fantastycznie się przyjął i sprzedaż

Zobacz więcej
Data 2016-07-02
W sobotę 26 czerwca w Karolinowie odbył się VI Festiwal Truskawki.

Festwial Truskawki to impreza, której zadaniem jest promowanie gminy Załuski. AVIT wspiera działania mające na celu integrację mieszkańców...

Zobacz więcej