Projekty UE

Zdrowe i świeże
warzywa

 

 

 

PROW 4.2.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Avit Adam Rytel realizuje operację mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych technologii mycia, krojenia, pakowania i konfekcjonowania płodów rolnych oraz zastosowanie rozwiązań proekologicznych mające na celu wzrost konkurencyjności, obniżenie kosztów działalności oraz wzrost wartości dodanej firmy AVIT Adam Rytel.”

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania w ilości powyżej 50%.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Avit Adam Rytel realizuje projekt pod nazwą: „Rozszerzenie oferty firmy AVIT Adam Rytel poprzez wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii obróbki warzyw liściastych” współfinansowany przez Unię Europejską z    działania 3.3 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R umożliwiających wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych produktów oraz nowego procesu produkcyjnego.

Planowane efekty projektu:

Okres realizacji projektu od 01-07-2017 do 31-03-2018

Wartość projektu ogółem: 10 925 475,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 882 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 3 503 258,00 zł

Pracuj z Nami

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Mamy świadomość, że na sukces firmy mają wpływ przede wszystkim pracownicy. Staramy się zapewnić stabilne warunki zatrudnienia oraz rozwój kompetencji zawodowych. Obecnie zatrudniamy ponad 120 osób i nasz zespół stale się powiększa. Dołącz do Nas!

Czytaj więcej
Najnowsze aktualności
Data 2017-08-04
Piknik charytatywny dla Kamila Jakubiaka

23 lipca br. na terenie gminy Załuski odbył się charytatywny koncert dla Kamila Jakubiaka, który choruje na białaczkę limfoblastyczną. Jedyna szansa dla Kamila

Zobacz więcej
Data 2016-11-22
Rynek gotowych sałat i sosów dynamicznie rośnie

Firma Kotaniec i Avit połączyły siły i wypuściły na rynek pakowane sałaty z dodatkiem sosu. - Pomysł gotowych sałat i sosów fantastycznie się przyjął i sprzedaż

Zobacz więcej
Data 2016-07-02
W sobotę 26 czerwca w Karolinowie odbył się VI Festiwal Truskawki.

Festwial Truskawki to impreza, której zadaniem jest promowanie gminy Załuski. AVIT wspiera działania mające na celu integrację mieszkańców...

Zobacz więcej
konkursy video